بانک سوالات پرورش سنندج 

بانک سوالات امتحانی پرورش - ریاضی سوم راهنمایی
شامل انواع سوالات از تمام دروس دوره ی راهنمایی تحصیلی + نکات آموزشی

 ریاضی سوم راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89

ریاضی سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوایی

ریاضی سوم راهنمایی دی ماه 88 - آموزشگاه پرورش

ریاضی سوم راهنمایی دی ماه 88 منطقه ی زیویه

 ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان خرداد86

 ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 86

ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان دی ماه 86

ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان مهر ۸۶ - ماده 25

ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان شهریور86

 ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان مرداد85

ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان خرداد85

در صورتی که لینکهای بالا باز نشدند از لینکهای پایین استفاده نمایید.

ریاضی سوم راهنمایی دی ماه 88 منطقه زیویه استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی دی ماه 88 مدرسه راهنمایی پرورش

ریاضی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان شیفت ظهر

ریاضی سوم راهنمایی خرداد 85 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی مرداد 85 استان کردستان 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۸ساعت   توسط مدیر پرورش  |